செய்தி வெளியீடு எண். 97நாள்: 30.9. 2017 காந்தி ஜெயந்தியை முன்னிட்டு (02.10.2017) அன்று மாநகராட்சி பகுதிகளில் உள்ள இறைச்சி கூடங்கள் மற்றும் இறைச்சி கடைகள் செயல்படக்கூடாது என தனி அலுவலர் மற்றும் மாநகராட்சி ஆணையாளர் திரு.ரெ. சதீஷ் அவர்கள் அறிவிப்பு

செய்தி வெளியீடு எண். 97நாள்: 30.9. 2017 காந்தி ஜெயந்தியை முன்னிட்டு (02.10.2017) அன்று மாநகராட்சி பகுதிகளில் உள்ள இறைச்சி கூடங்கள் மற்றும் இறைச்சி கடைகள் செயல்படக்கூடாது என தனி அலுவலர் மற்றும் மாநகராட்சி ஆணையாளர் திரு.ரெ. சதீஷ் அவர்கள் அறிவிப்பு

தமிழ்நாடு  அரசின் உத்திரவின்படி (02.10.2017) அன்று காந்தி ஜெயந்தியை முன்னிட்டு இறைச்சி கூடங்கள் மற்றும் இறைச்சி கடைகள் செயல்படக்கூடாது என்பதால்,  சேலம் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் செயல்படும் இறைச்சி கூடங்கள் மற்றும் இறைச்சி கடைகள் மேற்கண்ட தேதியன்று தங்கள் கடைகளை மூடி அரசு உத்திரவினை செயல்படுத்த ஒத்துழைக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.  
                  அன்றைய தினம் சிறப்பு குழுக்கள் நான்கு மண்டலங்களிலும் அமைக்கப்பட்டு கண்காணிக்கப்படும்.  அரசு உத்திரவு மீறி செயல்படும் இறைச்சி கடை உரிமையாளர்கள் மீது சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என மாநகராட்சி  ஆணையாளர் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார்.