செய்தி வெளியீடு எண்.8 , நாள்: 11 . 01 . 2018 (15.01.2018) அன்று திருவள்ளுவர் தினத்தை முன்னிட்டு இறைச்சி கூடங்கள் மற்றும் இறைச்சி கடைகள் செயல்படக்கூடாது மாநகராட்சி ஆணையாளர் திரு.ரெ. சதீஷ் அவர்கள் அறிவிப்பு

செய்தி வெளியீடு எண்.8 , நாள்: 11 . 01 . 2018 (15.01.2018) அன்று திருவள்ளுவர் தினத்தை முன்னிட்டு இறைச்சி கூடங்கள் மற்றும் இறைச்சி கடைகள் செயல்படக்கூடாது மாநகராட்சி ஆணையாளர் திரு.ரெ. சதீஷ் அவர்கள் அறிவிப்பு

                  தமிழக அரசின¦  உத்திரவின்படி (15.01.2018) அன்று திருவள்ளுவர் தினத்தினை முன்னிட்டு இறைச்சி கூடங்கள் மற்றும் இறைச்சி கடைகள் செயல்படக்கூடாது என்பதால், சேலம் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் செயல்படும் இறைச்சி கூடங்கள் மற்றும் இறைச்சி கடைகள் மேற்கண்ட தேதியன்று தங்கள் கடைகளை அடைத்து அரசின¦ உத்திரவினை செயல்படுத்த ஒத்துழைக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.  
                  அன்றைய தினம் சிறப்பு குழுக்கள் நான்கு மண்டலங்களிலும் அமைக்கப்பட்டு கண்காணிக்கப்படும். அரசின் உத்திரவினை மீறி சட்டத்திற¦கு புறம்பாக செயல்படும் இறைச்சி கடைகளின¦ உரிமையாளர்கள் மீது சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என ஆணையாளர் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார்.