Water Supply
WATER SUPPLY - CURRENT STATUS


Salem City is served by two numbers of Water Supply Schemes. (1) The Mettur – Nangavalli Water Supply Scheme is being maintained by Salem Corporation and 8 MLD of water is supplied. (2) The Salem – Attur combined Water Supply Scheme is being maintained by the TWAD Board and about 60 MLD of water is supplied through this scheme. The total quantity of 68 MLD of Water supplied through these two schemes is found to be inadequate for the needs of the city.


WATER SUPPLY – ON GOING SCHEMES

To provide protected Water Supply in the newly added areas of the Corporation , a scheme was sanctioned at an estimated cost of Rs. 4.84 crores in GO Ms No 134 Municipal Administration and Water Supply Department dated 2.7.1998.

The scheme is being executed by the TWAD Board. Under this scheme 2 OHT were completed earlier and another 4 OHT were completed in this year and will be put into use shortly.Construction of 12 OHTS are under progress.

தனிக்குடிநீர் திட்டம்

திட்ட மதிப்பீடு ரூ. 168.00 கோடி
திருத்திய திட்ட மதிப்பீடு ரூ. 283.09 கோடி

சேலம் மாநகராட்சியின் பொதுமக்களுக்கு தற்போது வழங்கப்பட்டு வரும் குடிநீர் போதுமான அளவு இல்லாத காரணத்தினால் தேவையான அளவு குடிநீர் வழங்கிட தனியான ஒரு குடிநீர் திட்டம் செயல்படுத்த அரசு ஆணை எண். 127 நாள் 11.09.2007 ல் நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதன் அடிப்படையில் நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் அவர்களால் இத்திட்டத்தினை செயல்படுத்த திட்ட மதிப்பீடுகள் தயார் செய்து வழங்க தமிழ்நாடு தண்ணீர் முதலீட்டுக் கழகம் சென்னை (TWIC) அவர்களை நியமனம் செய்யப்பட்டதின் அடிப்படையில் மேற்படி நிறுவனத்தார் இத்திட்டத்திற்கு ரூ. 168.00 கோடிமதிப்பீடுகள் தயார் செய்து வழங்கினார்கள்.

     மேற்படி மதிப்பீட்டிற்கு கண்காணிப்பு பொறியாளர் நகராட்சி நிர்வாக ஆணையரகம் அவர்களது தொழில் நுட்ப அனுமதி பறப்பட்டு மேற்படி மதிப்பீட்டுக்களை தமிழ்நாடு நகர்புற வளர்ச்சி நிதி நிறுவனம், சென்னை அவர்கள்மூலம் உலக வங்கியின் ஒப்புதலுக்கு அனுப்பப்பட்டது. மேற்படி மதிப்பீட்டுக்களை உலக வங்கியால் ஆய்வுசெய்யப்பட்டு தொழில் நுட்ப ரீதியாக மதிப்பீட்டில் உள்ள பி,எஸ்,சி (P.S.C. Pipe) குழாய்களுக்கு பதிலாக எம்.எஸ் (M.S.Pipe) குழாய்களாக மாற்றி அமைத்திட கருத்து வழங்கினார்கள். அதன் அடிப்படையில் நகராட்சி ஆணையர் அவர்களால் உலக வங்கியின் கருத்தின் படி மதிப்பீடு தயாரித்து வழங்க திட்ட ஆலோசகர், தமிழ்நாடு தண்ணீர் முதலீட்டு கழகம் (TWIC) சென்னை நிறுவனத்திடம் கோரப்பட்டது.

இதன்பேரில் தண்ணீர் முதலிட்டு கழகத்தினர் 2009-10ம் ஆண்டு திருத்திய விலை விகிதத்தின் அடிப்படையில் விரிவான திட்ட மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டதால் திட்ட மதிப்பீடு ரூ. 168.00 கோடியிலிருந்து ரூ. 283.09 கோடியாகிவிட்டது.

மேற்படித் திட்டத்தின் ரூ. 115.09 கோடி கூடுதல் செலவினத்தை சிறிய மற்றும் நடுத்தர நகரங்களுக்கான நகர்ப்புற உள் கட்டமைப்பு மேப்பாட்டுத்திட்டதில் (UIDSSMT) வழிவகை செய்து நிதி ஒதுக்கீடு அளிக்க 30.01.2009ம் தேசிய 439 எண் கொண்ட தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் அரசுக்கு பிரேரணை அனுப்பப்பட்டு நிதி உதவி கிடைக்கப் பெறாததாலும், அரசாணை எண்.127ல் வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ள ஒருங்கிணைந்த வீடு மற்றும் குடிசை மேம்பாட்டுத் திட்டம் மூலம் நகப்புற குடிசைப்பகுதிகளுக்கு குடிநீர் திட்டத்திற்கு ஒதுக்கீடு செயப்பட்டுள்ள ரூ.20.00 கோடியும் கிடைக்கப்பெறாததால் பற்றாக்குறை ரூ.135.09 கோடியினை தமிழ்நாடு நகர்ப்புற வளர்ச்சித்திட்டம் III மற்றும் இதர அரசு மான்யத்தின் மூலம் நிதி ஒதுக்கீட்டிற்கு வழிவகை செய்து திருத்திய மதிப்பீடு ரூ.283.09 கோடிமதிப்பீட்டிற்கு திருத்திய நிர்வாக அனுமதி அளிக்க கோரி மன்றம் தனது 30.12.2009ம் தேசிய 232 எண் கொண்ட தீர்மானத்தில் அனுமதி வழங்கப்பட்டதின் அடிப்படையில் அரசுக்கு பிரேரணை அனுப்பி வைக்கப்பட்டு அரசு தனது 30.12.2009ம் தேசிய 258 எண் கொண்ட அரசாணையில் கிழ்க்கண்டுள்ள நிதி ஒதுக்கீட்டின் விவரப்படி மேற்படி திட்டத்தை செயல்ப்படுத்த திருத்திய நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

வ. எண் நிதி ஆதாரம்  திருத்திய நிர்வாக அனுமதித்த பின் நிதி ஆதாரம்
ரூ. (கோடியில்)
1. தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்கட்டமைப்பு நிதி சேவை நிறுவனத்தின் மூலம் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற வளர்ச்சி திட்டம் -II ல் பெறப்படும் தொகை

58.00
2. குடிநீர் இணைப்புகளின் வைப்புத் தொகை மற்றும் குடிநீர் வரி மூலம் சேலம் மாநகராட்சியின் பங்களிப்பு 

35.00
3. பழைய குடிநீர் திட்டத்தை ஒப்பளிப்பு செய்வதன் மூலம் தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தின் பங்களிப்பு 

5.00
4. உள் கட்டமைப்பு நிதி மற்றும் கேளிக்கை நிதி ஆகியவற்றிற்கு இரண்டு ஆண்டுக்கான மானியம்

25.00
5. தமிழ்நாடு நகர்ப்புற வளர்ச்சித் திட்டம்-IIIன் மானிய நிதி-I  ன் மான்யம்

25.00
6. திருத்திய கட்டமைப்பு மான்யத்திலிருந்து கூடுதல் மான்யம்

135.09
  மொத்தம் 283.09
     

மேற்படி அரசாணை எண்.258 நகராட்சி மற்றும் குடிநீர் வழங்கும் துறை நாள் 30.12.2009 ல் ரூ 283.09 கோடிக்கு திட்டம் அனுமதிக்கப்பட்டதின் அடிப்படையில் மேற்படி திட்ட மதிப்பீட்டில் முதற்கட்டமாக ரூ 188 .42 மதிப்பீட்டில் செயல்படுத்த 5 சிப்பங்களாக பிரிக்கப்பட்டு தொழில்நுட்ப அனுமதி பெறப்பட்டு பணியினை நிறைவேற்ற தேசிய அளவிலான ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் 05.05.10 ம் தேதியில் வரவேற்கப்பட்டதில் மொத்தம் 5 சிப்பங்களுக்கும் சேர்த்து 77 ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டு சரித்தன்மை தகுதி ஆராய்வு செய்து மாநில அளவிலான ஒப்பந்த வழங்குதல் குழுவின் அனுமதி பெறப்பட்டு உலக வங்கியின் ஒப்புதல் பெறப்பட்டு 5 சிப்பங்களுக்குகான பணி மேற்கொள்ள தகுதி வாய்ந்த ஒப்பந்ததாரருக்கு 05.08.10 ல் பணி ஏற்பு ஆணை வழங்கப்பட்டு 11.08.10 ல் பணி துவங்கப்பட்டு விட்டது. மேற்படி பணி இரண்டு ஆண்டுகாலத்திற்குள்ள பணி நிறைவேற்றி முடிக்க உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி திட்டத்தினால் சேலம் மாநகர அனைத்து பகுதிகளுக்கும் தேவையான பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீர் நாள் ஒன்றுக்கு நபர் ஓவருக்கு 135 லிட்டர் தண்ணீர் கிடைக்கும்.